Puste krzesła

PSYCHOTERAPIA

 • INDYWIDUALNA

 • PAR

 • DZIECI I MŁODZIEŻY

Uśmiechnięta pielęgniarka

PORADNICTWO PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

 • KONSULTACJE 

 • DIAGNOZA

sprawiedliwość Skala

OPINIOWANIE KLINICZNE SĄDOWE

 • INDYWIDUALNE

 • RODZINNE

 • PRZYGOTOWANIE OPINI PSYCHOLOGICZNYCH SĄDOWYCH 

Grafik Pracy

DORADZTWO ZAWODOWE

 • ROZWÓJ ZAWODOWY

 • DIAGNOZA OSOBOWOŚCI ORAZ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

 • TWORZENIE PROFILU KANDYDATA

 • ROZPATRYWANIE MOŻLIWOŚCI RYNKOWYCH I PŁACOWYCH

 • ROZWIĄZANIA W KARIERZE ZAWODOWEJ

Spór rodzina

MEDIACJE RODZINNE

 • MEDIACJE W PROCESIE ROZWODU

Lekarz z komputera

PSYCHOONKOLOGIA KLINICZNA

 • PACJENT INDYWIDUALNY

 • RODZINA CHOREGO

 • ARTETERAPIA

Układanie Blocks

WARSZTATY GRUPOWE I INDYWIDUALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • WARSZTATY, ĆWICZENIA UWAŻNOŚCI

 • WARSZTATY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

 • WARSZTATY DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚĆ KONCENTRACJI

 • ARTETERAPIA

Psychoonkologia

 

Psychoonkologia to połączenie  dwóch dziedzin, psychologii i onkologii, to dziedzina kliniczna, której celem są psychologiczne aspekty choroby nowotworowej a także choroby współtowarzyszące  związane z psychiką człowieka jakie pojawiają się w procesie choroby .

Pacjent który cierpi na chorobę nowotworową już w pierwszym dniu diagnozy może odczuwać nadmierny strach, lęk i ból, co wpływa niekorzystnie na  podjęcie się walki  o zdrowie .

Gdy choruje choć jedna osoba w rodzinie to chorują wszyscy w jego otoczeniu, gdyż rodzina często nie potrafi zmierzyć się ze strachem i bólem najbliższej osoby, jest bezradna w obliczu jej cierpienia. Dlatego tak ważne jest objęcie opieką psychoonkologiczną nie tylko pacjenta ale i jego całą rodzinę .

Psychoonkolog to osoba która pomaga choremu zbudować właściwy obraz choroby, próbuje pomóc ją zaakceptować , a także wypracowuje sposoby radzenia sobie z chorobą , stresem . Jest w stanie zdiagnozować choroby psychiczne które mogą się rozwinąć w trakcie leczenia .

 

 

Psychoterapia 

 

 

Każdy człowiek może doświadczać różnego rodzaju problemów emocjonalnych i osobistych, z którymi trudno sobie poradzić samodzielnie lub przy pomocy wsparcia bliskich. Czasami taka osoba może czuć się bezradna . Wiele osób przeżywa trudności w związku małżeńskim czy partnerskim, w procesie choroby , w rodzinie, związane ze śmiercią bliskiej osoby, utratą pracy, wypaleniem zawodowym .Czasami jest to kwestia choroby psychicznej , psychosomatyki a czasami choroby onkologicznej . Problemy te mogą przekraczać wszelkie  nasze możliwości przystosowawcze bądź osłabione mechanizmy obronne mogą  nasilać doświadczanie przykrych emocji, poczycia bezradności powodować różnego rodzaju objawy psychosomatyczne. Możemy poczuć, że stracimy  lub tracimy kontrolę nad życiem,. W przypadku dzieci  i młodzieży są to problemy przeważnie związane ze szkołą na drodze edukacji bądź też konflikty rówieśnicze , nieumiejętność radzenia sobie ze stresem , odczuwanie lęku .

Zazwyczaj osoby zgłaszają się do terapeuty dopiero wtedy, gdy z każdym dniem nasilają się  różnego rodzaju objawy związane z chorobą bądź nasila się problem który czasami może urosnąć do dużej skali .

Konsultacje Psychologiczne 

Powodem dla którego zgłaszają się pacjenci są bardzo zróżnicowane :

 •  obniżenie nastroju, lęk, nadmierne zamartwianie się, dolegliwości somatyczne, poczucie bezsilności, braku nadziei na przyszłość, bezsenność, autoagresja, Napady paniki w nerwicy lękowej , dysfunkcja układu nerwowego 

 • trudność w poradzeniu sobie ze stanami  takimi jak  (smutek, niepokój, wstyd, poczucie krzywdy, poczucie winy, poczucie osamotnienia 

 • powtarzające się problemy w relacjach z ludźmi 

 • uzależnienie od  (alkoholu narkotyków, leków oraz pogłębiające się zachowania nałogowe (hazard, nadmierne korzystanie z Internetu, seksoholizm, zakupoholizm), które zaczynają w sposób negatywny wpływać na życie osobiste ale również na najbliższe otoczenie 

 • Rozwijający się proces choroby nowotworowej 

 • Brak pewności siebie oraz lękliwość 

 • Problemy wychowawcze 

 • Podejrzenia chorób psychicznych u osób dorosłych i dzieci 

 

 

Mediacje Rodzinne 

Mediacja to jedyna skuteczna metoda rozwiązywania sporów i konfliktów 

 

Dzięki udziałowi bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej -   mediatora jesteśmy w stanie doprowadzić do  szybkiego i konstruktywnego rozwiązania zaistniałego konfliktu w rodzinie  lub  w trakcie postępowania rozwodowego . Po spisaniu rozwiązania w postaci ugody zalecana jest wizyta w kancelarii prawnej w celu spisania dokumentu w uzupełnieniu o przepisy prawne by dostarczyć takowy dokument do sądu .

Psycholog dziecięcy
Sesja Psychologiczna
Biuro Terapii
Sesja Terapeutyczna