Wypalenie zawodowe

Zaktualizowano: 3 wrz 2020

Wypalenie zawodowe to głównie reakcja na stresory emocjonalne i interpersonalne jakie występują w pracy. Freudenbergen i Richelson definiują wypalenie zawodowe jako stan zmęczenia i frustracji ,który wynika z pewnego poświęcenia na który nakłada się sposób życia .Zauważyć można ,że poprzez nasze działania i trud - brak nagrody ma silny związek ze złym stanem emocjonalnym w zależności od osobowości która w różny sposób przetworzy tego typu negatywne bodźce .Według literatury koncepcja Maslach porównuje zespół wypalenia zawodowego do wyczerpania emocjonalnego organizmu . W tym zjawisku również depersonalizacja , obniżone poczucie dokonań. Patrząc na aspekty psychiatrii depersonalizacja tłumaczona jest nieco odmiennie. Odnosi się do negatywnych postaw w stosunku do pacjentów .W pracy zawodowej to również ciągła tendencja do negatywnego oceniania własnej pracy zawodowej , umiejętności , dokonań. Analizując rozwój działów HR szczególnie ważna jest diagnoza wypalenia zawodowego w procesie rekrutacji .Pracownik podczas rozmowy kwalifikacyjnej często może nie wykazywać symptomów tego problemu .Istotną wartością będzie zastosowanie odpowiedniej psychometrii,wywiadu dobrze skonstruowanego i testów diagnostycznych .W przypadku pozytywnego wyniku diagnozy, gdy decydujemy się na kandydaturę takiej osoby pamiętajmy o otoczeniu jej specjalną opieką i nadzorem by wydobyć kompetencje ,wzmocnić pozytywnie i pracować nad zrezygnowaniem i utratą własnej wartości , wiarą w swoje siły .#brakmotywacji #wypaleniezawodowe

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie